Κέντρο Εφαρμογής Οδοντικής Τεχνολογίας

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών που εκτελούμε πλέον στα εργαστήρια, είναι οι μεταλλοκεραμικές εργασίες (γέφυρες, κορώνες κλπ). Εμείς σαν εργαστήριο έχουμε επιλέξει και έχουμε εκπαιδευτεί με τον καλύτερο τρόπο σε κεραμικά υλικά εταιριών όπως : IVOCLAR-VIVADENT, VITA, και CREATION. Ο συνδυασμός μετάλλου και κεραμικού υλικού παίζει σημαντικό ρόλο για την καλύτερη σύνδεση. Για το σκοπό αυτό η τήξη του μετάλλου στο εργαστήριό μας γίνεται με ηλεκτρονική μέθοδο. Με τη μέθοδο της διαστρωμάτωσης μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολύ καλά αισθητικά αποτελέματα τόσο χρωματικά όσο και σχηματικά. Αν και έχουμε επιλέξει τα υλικά μας βάση των απαιτήσεων της τελευταίας τεχνολογίας και ποιότητας, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση από τους οδοντιάτρους  συνεργάτες μας και πρόθυμοι να εκπαιδευτούμε σε νέα προϊόντα και τεχνικές.