Κέντρο Εφαρμογής Οδοντικής Τεχνολογίας

ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Η μερική οδοντοστοιχία είναι μια σύνθετη εργασία που αποτελείται τόσο από κινητά, όσο και από ακίνητα μέρη τα οποία συναρμόζουν ομαλά μεταξύ τους για να πετύχουμε την απαραίτητη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση.

Η ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια που πρέπει να επιδείξουν τόσο ο οδοντίατρος όσο και ο οδοντοτεχνίτης, η μεγάλη εμπειρία που πρέπει να έχουν καθώς και η άριστη συνεργασία που απαιτείται, καθιστά την μερική οδοντοστοιχία μια ιδιαίτερα απαιτητική εργασία.