Κέντρο Εφαρμογής Οδοντικής Τεχνολογίας

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Αναμφίβολα, τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν σήμερα μια σοβαρά υπολογίσιμη λύση για την αντιμετώπιση των οδοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από την απώλεια δοντιών, τόσο από πλευράς λειτουργικότητας όσο και από αισθητικής. Έτσι, ασθενείς που έπρεπε να συμβιβαστούν με την αισθητική τους εμφάνιση και τη μασητική τους ικανότητα εξαιτίας μιας ολικής ή μερικής απώλειας δοντιών, είναι σε θέση τώρα να αποκτήσουν ξανά μία φυσιολογική αισθητικά εμφάνιση αλλά και την απαραίτητη μασητική λειτουργία.

Η εμφυτευματολογία, ενώ πριν μερικά χρόνια θεωρούνταν πειραματική ή έστω εναλλακτική θεραπεία, σήμερα αποτελεί τομέα καθιερωμένης οδοντιατρικής αντιμετώπισης. Το εργαστήριο μας, σε συνεργασία πάντα με τον οδοντίατρο, μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύγχρονης εμφυτευματολογίας βάσει των προδιαγραφών που θέτει η εκάστοτε εταιρεία εμφυτευμάτων.